Kalendarium wydarzeń

Grudzień 2023


07.12, czwartek
Termin wystawiania proponowanych ocen śródrocznych do godz. 15:00

22.12, piątek od 0900 do 1030
Wigilie klasowe

Styczeń 2024


01.01, poniedziałek
Nowy Rok

02.01, wtorek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

05.01, piątek
Studniówka w Operze Nova

08.01, poniedziałek od 1530
Rada Pedagogiczna Podsumowująca pracę szkoły w I półroczu 2023/2024

10.01, środa od 1700
Zebrania z Rodzicami klas I i II

11.01, czwartek od 1700
Zebrania z Rodzicami Klas III i IV

Luty 2024


05.02, poniedziałek
Dzień Klas Pierwszych (prezentacja klas)

12.02 - 23.02
Ferie Zimowe

Marzec 2024


20.03, środa od 1730 do 1900
Spotkania Nauczycieli z Rodzicami („drzwi otwarte”)

22.03, piątek
Termin wysłania informacji o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych dla uczniów klas maturalnych

28.03 - 02.04
Przerwa Świąteczna

Kwiecień 2024


06.04, sobota od 1100 do 1300
Dzień Otwarty dla Kandydatów do I LO

08.04, poniedziałek
Termin ustalenia proponowanych ocen rocznych w klasach IV

19.04, piątek
Termin ustalenia ocen rocznych w klasach IV

23.04, wtorek
Światowy Dzień Książki

26.04, piątek od 1200
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w klasach: 4A, 4B, 4C

26.04, piątek od 1400
Uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w klasach: 4D, 4E, 4F

29.04, poniedziałek od 1200
Święto Konstytucji 3 Maja - uroczystość szkolna