Uczniowie Paweł i Jakub z klasy 2b, o profilu humanistyczno-prawnym wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Komisję Podręcznikową.
Wyjazd był okazją do spotkania z rówieśnikami zza Odry, wspólnej rozmowy o historii i przyszłości Polaków i Niemców, jako młodych Europejczyków.